Rubson High Volume Isolatieschuim 500ml+50%

  13,25 € 13.25 EUR 13,25 €

  13,25 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Algemene voorwaarden
  30-dagen geld terug garantie


  Kenmerken en voordelen

  • Eén-component isolatieschuim met extra hoog rendement voor het isoleren, monteren, vullen, dichten en lijmen. 
  • Extra hoog rendement
  • Vormvast
  • Uitstekende thermische- en geluidsisolatie

   

  TOEPASSINGEN

  Voor warmte-, tocht- en geluidsisolatie binnen en buiten. Voor het dichten van o.a. gaten, voegen, scheuren, holtes in muren, muurverbindingen, plafonds en daken. Voor het isoleren van buizen, pijpen, warm- en koudwaterleidingen en electrische leidingen. Voor het opvullen van holle ruimtes en voor het maken van modellandschappen en maquettes. 

   

  EIGENSCHAPPEN

  • Isoleert tegen kou, warmte en tocht
  • Vangt spanningen en bewegingen op tussen muur en raamkozijnen
  • Hecht op alle materialen behalve op polyethyleen, teflon, siliconen en natte oppervlakken
  • Het uitgeharde schuim heeft overwegend gesloten cellen
  • Bestand tegen veroudering en temperatuurschommelingen
  • Na uitharding is het isolatieschuim mechanisch bewerkbaar, overschilderbaar, beplakbaar en bepleisterbaar
  • Ozonvriendelijk drijfgas.


   

  Rubson isolatieschuim High Volume is voor het warmte-, tocht- en geluidsisolatie binnen en buiten.
  Voor het dichten van o.a. gaten, voegen, scheuren, holtes in muren, muurverbindingen, plafonds en daken.
  Voor het isoleren van buizen, pijpen, warm- en koudwaterleidingen en elektrische leidingen.
  Voor het opvullen van holle ruimtes.
  Voor het maken van modellandschappen en maquettes.

  Waarschuwingen (H-zinnen)
  H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H362: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H332: Schadelijk bij inademing. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.